Живи повним життям,
не купуючи зайвого
Категорія
 • Усі категорії
 • Активний відпочинок
 • Електроніка
 • Хобі та розваги
 • Мода та стиль
 • Дитячий світ
 • Інше
 • Вся Україна
 • Вінницька область
 • Волинська область
 • Дніпропетровська область
 • Донецька область
 • Житомирська область
 • Закарпатська область
 • Запорізька область
 • Івано-Франківська область
 • Київська область
 • Кіровоградська область
 • Луганська область
 • Львівська область
 • Миколаївська область
 • Одеська область
 • Полтавська область
 • Рівненська область
 • Сумська область
 • Тернопільська область
 • Харківська область
 • Херсонська область
 • Хмельницька область
 • Черкаська область
 • Чернівецька область

  ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

  Ці правила є Договором приєднання адресованим ФОП Корн А.В. (надалі також Компанія, Виконавець або Ми/Нас) особам (надалі також Користувач/Користувачі або Ви/Вам), що використовують Сервіс Maemo (далі також Сервіс або Maemo) і є офіційною публічною пропозицією. Правила користування Сервісом розроблені з метою врегулювання правовідносин між Користувачами та Виконавцем.

  Погоджуючись з цими правилами, Ви укладаєте з Компанією Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін. Правила обов’язкові для виконання під час користування Сервісом.

  Якщо Користувач не згоден з цим Договором повністю або частково, Користувач зобов’язується залишити цей Сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та послуг Компанії. Використання послуг означає, що Користувач ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови.

  Починаючи використовувати Сайт або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіс. Продовжуючи користування Сервісом Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями цього Договору.

  Приймаючи та погоджуючись з цим Договором та іншими умовами надання послуг в електронному вигляді Користувач підтверджує, його згода залишатиметься чинною, доки він продовжуєте будь-яким чином використовувати Сервіс та послуги Виконавця.

  Цим Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати Сервіс на умовах, викладених в цій Угоді.

  Виконавець, керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір (далі Договір або Угода) про наступне:

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  1.1. Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до неї (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті.

  1.2. Виконавець або Компанія – ФОП Корн А.В, юридична адреса: Київ, проспект Петра Григоренко 21, кв 116.

  1.3. Гарантійна сума – грошова сума, що заморожується на картковому рахунку Орендаря Фінансовою компанією у розмірі визначеному сторонами договору оренди. Дана сума вважається такою, що є достатньою для компенсації майнових втрат Орендодавця у випадку неповернення, знищення або пошкодження Товару. Може бути стягнута з Орендаря за розпорядженням Компанії повністю або частково.

  1.4. Договір приєднання (надалі Публічна оферта або Договір) — пропозиція укласти договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг через мережу Інтернет (далі - Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом.

  1.5. Орендодавець – Користувач Сервісу, що розмістив Оголошення про готовність надати Товар в оренду та/або уклав договір оренди використовуючи функціональні можливості Сервісу.

  1.6. Орендар – Користувач Сервісу, який бажає взяти або взяв Товар в оренду, уклавши договір оренди з Орендодавцем, використовуючи функціональні можливості Сервісу.

  1.7. Обліковий запис (Аккаунт) – електронний інтерфейс доступу до Сервісу, доступ до якого Користувач здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль).

  1.8. Профіль – частина інформації Облікового запису Користувача, яка є видимою для інших Користувачів.

  1.9. Сервіс – Сайт, який адмініструється Компанією і представляють собою комунікаційну платформу для оренди речей.

  1.10. Сайт - сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): http://maemo.com.ua/

  1.11. Служба вирішення спорів - спеціальна Служба Виконавця, яка розглядає спори між Користувачами, а також виконує інші функції щодо координації спорів між Користувачами та діє від імені Виконавця при вчиненні дій, що є результатом розгляду спорів між користувачами та направлені на задоволення їх інтересів. Шляхи зв’язку вказані в меню на Сайті.

  1.12. Товар - матеріальний об'єкт, запропонований для оренди за допомогою Сервісу.

  1.13. Територія роботи Сервісу — територія України.

  1.14. Фінансова компанія – https://fondy.ua/, ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс", Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1 Компанія надає Користувачам право використання Сервісу на умовах цього Договору з метою опублікування пропозицій щодо надання речей в оренду, пошуку речей для взяття їх в оренду та укладення договорів оренди між Користувачами за допомогою використання функціоналу Сервісу. Компанія також надає послуги з координації спорів між Користувачами.

  2.2 Послуги Сервісу надаються за принципом “як є”. Компанія не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.

  2.3 Послуги в розумінні цього Договору являють собою інформаційні послуги, а саме надання Користувачам доступу до Сервісу та використання його функціональних можливостей для взаємодії один з одним, а також послуги щодо координації спорів між Користувачами.

  2.4 Виконавець не пропонує Товари в оренду самостійно, Сервіс є лише майданчиком, призначеним для унікальної мети - надати людям, які хочуть орендувати речі можливість знайти людей, які мають такі речі та готові здати їх в оренду.

  2.5 Компанія не є учасником будь-якої угоди між Користувачами, але використовуючи Сервіс Користувачі погоджуються та надають Компанії повноваження щодо врегулювання спорів між ними, які можуть виникати в процесі виконання обов’язків за договорами оренди, які укладаються з використанням Сервісу.

  2.6 Компанія не контролює якість, безпеку та законність Товарів, зазначених в оголошеннях на Сервісі, правдивість або точність інформації, що доводиться до відома Користувачів через оголошення.

  2.7 Будь-які додаткові умови, політики є невід’ємними частинами цього Договору.

  2.8 Цей Договір поширюється виключно на Територію роботи Сервісу.

  3. РЕЄСТРАЦІЯ В МАЕМО. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС. ПРОФІЛЬ.

  3.1 Реєструючи Обліковий запис ви підтверджуєте, що ви є дієздатною особою віком від 18 років та можете укладати угоди.

  3.2 Реєструючи Обліковий запис, використовуючи Сервіс після дати набрання чинності цього Договору або змін до нього Користувач погоджується:

  a) дотримуватися умов цього Договору та інших умов, що є невід'ємною частиною цього Договору;

  b) нести фінансову відповідальність за використання свого Облікового запису, розміщення оголошень, укладення договорів оренди та виконання усіх обов'язків за такими договорами;

  c) виконувати свої зобов'язання, передбачені договорами оренди, укладеними за допомогою Сервісу, якщо такі обов'язки не заборонені чинним законодавством України або цим Договором.

  3.3 Компанія залишає за собою право на власний розсуд відмовляти, призупиняти або відкликати ваш доступ до Сервісу після виявлення того, що будь-яка інформація, надана вами в будь-якій формі або розміщена у Сервісі, не є достовірною, точною або повною, або така інформація або інші ваші дії чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства України та/або цього Договору, або з будь-якої іншої причини на розсуд Виконавця.

  3.4 Здійснити вхід до Облікового запису, а також повноцінно користуватися Сервісом може тільки зареєстрований Користувач.

  3.5 Для реєстрації Користувач повинен коректно та у повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки (реєстраційної форми).

  3.6 При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію, включаючи унікальні для кожного Користувача логін, адресу електронної пошти, пароль доступу до Сайту. Виконавець залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації.

  3.7 Користувач погоджується та зобов’язується надавати справжню, точну та повну інформацію для свого Профілю та зберігати її правдивість, точність і повноту.

  3.8 Користувач погоджується та зобов’язується не виправляти будь-яку інформацію про його місцезнаходження та Товари, якщо такі виправлення можуть бути неправдивими.

  3.9 Користувач погоджується та зобов’язується не дозволяти іншим особам створювати Обліковий запис від його імені, для власного використання або для його користі.

  3.10 У момент, коли Користувач реєструє Обліковий запис, і час від часу після цього, такий Обліковий запис може бути перевірено Компанією. Користувач зобов’язується, безпосередньо або через треті сторони, робити будь-які запити та надавати документи, необхідні для підтвердження його особи та підтвердження права власності на його електронну адресу чи фінансові рахунки, відповідно до чинного законодавства.

  3.11 Відповідальність за збереження паролю від Аккаунту, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач.

  3.12 Після реєстрації, вибрані Користувачем логін і пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача до Сервісу. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Будь-які дії, вчинені з використанням його логіну і паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

  3.13 У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю і/або до Аккаунту Користувача і/або несанкціонованого поширення логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки.

  4. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

  4.1 Користувач має право розмістити оголошення на Сервісі після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів запропонованих Товарів.

  4.2 Користувач, який розміщує оголошення про оренду Товарів на Сервісі, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цього Договору та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про Товари та умови оренди. Розміщуючи інформацію про Товар, Користувач підтверджує, що він має право надавати цей Товар в оренду.

  4.3 Забороняється розміщення оголошень про оренду Товарів, якщо це заборонено чинним законодавством України.

  4.4 Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про Товар, що розміщається ним у Сервісі, та у разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості. Якщо виправити недостовірну інформацію неможливо, Користувач зобов’язується видалити таке оголошення.

  4.5 Умови доставки та повернення Товару повинні включатися в опис. Умови доставки та повернення можуть бути додаткового узгоджені та змінені за домовленістю сторін договору оренди. Умови оренди складені Орендодавцем або погоджені сторонами не можуть суперечити цьому Договору та чинному законодавству України.

  4.6 Розміщення оголошень є безкоштовним.

  4.7 Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, в тому числі, але не виключно:

  a) інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони і/або інтернет-магазини;

  b) інтернет-ресурси, що пропонують товари, заборонені для оренди через Сервіс.

  4.8 Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації Товару Орендодавця з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії.

  4.9 Компанія має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач розмістив його з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства.

  4.10Користувачеві заборонено:

  a) Публікувати однакові оголошення з однієї і тієї ж адреси електронної пошти;

  b) Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму річ;

  c) Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

  d) Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

  e) Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або небуквених символи;

  f) Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, нечитабельним;

  g) Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів одночасно;

  h) Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

  i) Розміщувати оголошення про товар, якщо таке розміщення може бути порушенням поточних норм чинного законодавства;

  j) Розміщувати оголошення про продаж товарів;

  k) Розміщувати оголошення про оренду товарів, яких Користувач не має.

  4.11Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують оренду або продаж:

  a) порнографічних матеріалів або предметів;

  b) спиртних напоїв;

  c) сигарет та тютюнової продукції;

  d) наркотичних речовин та прекурсорів;

  e) фармакологічних продуктів, медикаментів;

  f) вкрадених, отриманих не законним способом товарів;

  g) предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

  h) неіснуючих товарів;

  i) людських органів і органів тварин;

  j) спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;

  k) державних нагород;

  l) персональних документів та бланків цих документів;

  m) баз даних;

  n) вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;

  o) спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

  p) іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;

  q) рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);

  r) будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

  4.12Користувачам дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета.

  4.13Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на її думку, не відповідають принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

  4.14Оголошення Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та, зокрема, з таких причин:

  a) у Користувача вже є на Сервісі активне аналогічне оголошення з пропозицією надати в оренду такий Товар;

  b) інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цьому Договору та/або законодавству;

  c) інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;

  d) заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований Товар;

  e) оголошення містять посилання на Інтернет-ресурси;

  f) фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;

  g) фотографія містить елементи призначеного для Користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;

  h) фотографія містить будь-яку рекламну інформацію;

  i) фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;

  j) оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;

  k) Компанії надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;

  l) Компанії надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

  4.15Виконавець надає Користувачам право, наскільки це буде технічно можливо в Сервісі та зазначених додатково в відповідних меню, час від часу, надавати, завантажувати, публікувати або яким-небудь іншим способом робити доступним для Сервісу і Користувачів, включаючи, але не обмежуючись текстовими матеріалами, фото (надалі також Контент Користувачів). Це право Користувача передбачає також можливість долучення таких матеріалів до оголошень та надання матеріалів Службі вирішення спорів.

  4.16Виконавець зберігає за собою право визначати формат, в якому Контент Користувачів може бути завантажений, і дозволений розмір файлів, які Користувач може завантажити. Якщо розмір файлу перевищує дозволений розмір або формат файлу не відповідає технічним можливостям Сервісу, Користувач не зможе завантажити такі файли.

  5. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК: ВІДГУКИ ТА ОЦІНКИ

  5.1 Користувач визнає та погоджується з тим, що інші Користувачі можуть залишати відгуки та давати оцінку одне одному в рамках Сервісу. Такі відгуки є загальнодоступними для всіх Користувачів Сервісу.

  5.2 Компанія надає можливість зворотного зв'язку як засіб, за допомогою якого Користувачі можуть публічно поділитися своїми думками, і Виконавець не контролює та не цензурує ці думки. Користувач визнає та погоджується з тим, що опублікований відгук і будь-яка оцінка стосуються тільки діяльності Користувача у рамках Сервісу.

  5.3 Компанія не вивчає будь-які відгуки та оцінки, надані Користувачами щодо їх точності, надійності та коректності, але може зробити це, якщо Користувач звертається до Виконавця.

  5.4 Користувач усвідомлює та погоджується, що Компанія не контролює та не відповідає за оцінки та відгуки у межах Сервісу. Компанія не несе відповідальності за будь-які образливі або неправдиві відгуки. У разі, якщо Користувач вважає відгук образливим він має право звернутись до Служби підтримки і таке звернення буде розглянуто Виконавцем.

  5.5 Користувач визнає та погоджується з результатами зворотного зв'язку для нього, включаючи коментарі, оцінки, рейтинги Користувачів та інші відгуки, які залишили Користувачі.

  5.6 Користувач може нести юридичну відповідальність в рамках законодавства України за шкоду, заподіяну іншим Користувачам або третім особам, в результаті своїх неправдивих відгуків, якщо такі відгуки є наклепницькими.

  5.7 Користувачеві забороняється надавати поширювати у Сервісі інформацію, що порушує умови цього Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

  a) вульгарних, образливих виразів;

  b) пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

  c) заклики до насильства і протиправних дій;

  d) дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;

  e) інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

  f) інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;

  g) інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

  h) особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;

  i) інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

  j) інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;

  k) інформацію, що носить характер порнографії;

  l) інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

  m) хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

  n) віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії, або іншим користувачам;

  o) інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

  p) посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;

  q) інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;

  r) інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

  s) інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

  t) інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;

  u) відомості винятково рекламного характеру без пропозиції надання в оренду конкретного товару або послуги;

  v) інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

  5.8 Щоб захистити цілісність системи зворотного зв'язку та захистити Користувачів від зловживань, Компанія залишає за собою право (але не зобов'язана) видаляти опубліковані відгуки чи інформацію, які, на думку Виконавця є порушенням умов даного Договору або негативно позначаються на діловій репутації Компанії.

  5.9 Користувач зобов’язується, що буде повідомляти про будь-які помилки чи неточні відгуки й оцінки у ваших результатах його зворотного зв'язку, і якщо Користувач цього не робить, то він підтверджує, що Компанія та інші Користувачі можуть покластися на точність такої інформації.

  6. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  6.1 Умовами надання Послуг Користувачу є:

  a) ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття;

  b) наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн;

  c) можливість ідентифікації Виконавцем Користувача;

  d) відповідність законодавству України та чистоту від претензій третіх осіб.

  6.2 Користувачам та будь-яким іншим особам забороняється:

  a) вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу;

  b) намагатися отримати доступ до будь-якого Облікового запису шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

  c) завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;

  d) використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації у Сервісі;

  e) здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних.

  6.3 Хоча Компанія намагається забезпечити, щоб Сервіс, як правило, був доступним 24 години на добу, Виконавець не несе відповідальність, якщо з якоїсь причини Сервіс недоступний в будь-який час або протягом будь-якого періоду з причин, що не залежать від контролю Компанії.

  6.4 Компанія залишає за собою право призупинити доступ до Сервісу в будь-який час для оперативних, регуляторних, юридичних або інших причин.

  6.5 Доступ до Сайту може бути призупинено тимчасово та без попередження у разі відмови системи, технічного обслуговування або ремонту, або з інших причин.

  6.6 Хоча Ми докладаємо усіх зусиль, щоб забезпечити, щоб сервер, який надає доступ до Сервісу, був помилковим та без вірусів, ми не можемо надавати жодних гарантій щодо цього.

  6.7 Ви несете відповідальність за отримання доступу до інтернету щоб скористатись Сервісом. Ми не можемо нести відповідальність за те, що ви не змогли отримати доступ до Сервісу з будь-якого місця. Ви несете відповідальність за будь-які витрати на доступ, понесені при використанні Сервісу (наприклад, плату за підключення).

  6.8 Доступ до Сервісу передбачає обов’язкові функціональні умови поза нашим контролем, в тому числі за функціональні можливості, що надаються Фінансовим партнером Компанії, ми не можемо нести відповідальність за технічні проблеми, які можуть виникнути.

  6.9 Незважаючи на те, що Ми намагаємося використовувати всі доступні заходи для забезпечення доступу до Сайту, ми не можемо нести відповідальність за втрату даних, що зберігаються на вашому комп'ютері, або будь-які збитки, завдані вашим комп'ютерам внаслідок вашого використання Сервісу.

  7. ПЛАТЕЖІ

  7.1 Усі платіжні операції в рамках Сервісу здійснюються Фінансовою компанією.

  7.2 Фінансова компанія надає фінансові послуги Користувачам для «замороження», утримання або отримання плати та Гарантійної суми, а також плати за обслуговування, та обробку платежів та винагороду Компанії.

  7.3 Фінансова компанія може змінювати поля необхідної форми та витребувати додаткову інформацію у разі необхідності.

  7.4 Вартість послуг Сервісу складає 10% від вартості договору оренди між Орендарем та Орендодавцем і перераховується на рахунок Компанії тільки після підтвердження Орендарем успішності угоди.

  7.5 Орендодавець одержує кошти за договором оренди на вказаний ним рахунок за вирахуванням вартості послуг Сервісу по конкретному договору оренди.

  7.6 У разі необхідності використання Гарантійної суми для відновлення майнового інтересу Орендодавця, з Гарантійної суми сплачується лише комісія за послуги з обробки онлайн платежів по карткам Visa/MasterCard у сумі 3.5%.

  7.7 Усі операції в рамках реалізації відносин через Сервіс відбуваються за підтвердженням Компанії.

  8. ВІДНОСИНИ МІЖ ОРЕНДАРЕМ ТА ОРЕНДОДАВЦЕМ

  8.1 Компанія не виступає стороною договору оренди у відносинах між Орендарем та Орендодавцем.

  8.2 Компанія не зводить Орендарів з Орендодавцями. Компанія надає Сервіс, що дозволяє зробити це Користувачам самостійно. Таким чином, Компанія не стягує плату, коли Користувачі знаходять одне одного та виявляють зацікавленість. Проте Орендар та Орендодавець зобов’язані використовувати Сервіс та послуги Фінансової компанії для сплати та одержання оплати за договором оренди, якщо вони знайшли одне одного через Сервіс.

  8.3 Обов’язкові умови заповнюються Орендодавцем в спеціальній формі у Сервісі. Прийняттям умов такого договору оренди та його укладенням вважається згода Орендаря з такими умовами та надання Орендарем доступу Фінансовій компанії до грошових коштів на своїй платіжній карті у необхідному розмірі.

  9. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

  9.1 При укладенні договору оренди між Користувачами, Орендар надає Фінансовій компанії доступ до коштів на своєму картковому рахунку у розмірі суми вартості оренди Товару та Гарантійної суми.

  9.2 Фінансова компанія «заморожує» грошові кошти на картковому рахунку Орендаря.

  9.3 Орендодавець передає Орендареві Товар шляхом узгодженим сторонами в договорі оренди.

  9.4 Орендар оглядає Товар щодо відповідності заявленому опису Товару та приймає його або відмовляється від прийняття. Орендар самостійно несе відповідальність за перевірку стану Товару та його прийняття.

  9.5 Якщо Орендар приймає річ, вона вважається такою, що була надана йому у належному стані та відповідає інформації, що була надана в оголошенні.

  9.6 Орендар зобов’язується використовувати Товар відповідно до його прямого призначення та повернути Товар Орендодавцеві в обумовлений сторонами строк та в належному стані (тобто в такому стані в якому Орендодавець передав його Орендареві).

  9.7 Після повернення Товару Орендарем, Орендодавець оглядає Товар та через Сервіс виконує одну з двох дій:

  a) підтверджує, що Товар повернено у належному стані і претензії до Орендаря відсутні;

  b) звертається до Служби вирішення спорів у випадку неповернення Товару або повернення його у неналежному стані.

  9.8 У випадку відсутності претензій Фінансова компанія списує вартість оренди з карткового рахунку Орендаря та «розморожує» Гарантійну суму, повертаючи Орендареві доступ до неї.

  9.9 Фінансова Компанія утримує власну комісію та оплату за послуги Виконавця і перераховує залишкову суму на картковий рахунок Орендодавця. Картковий рахунок вказується Орендодавцем під час викладання речі на сайт та може буде зміненим.

  10. КООРДИНАЦІЯ СПОРІВ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ

  10.1 У випадку виникнення спорів щодо укладеного через Сервіс договору оренди між Користувачами, Компанія виступає координатором таких спорів.

  10.2 Виконавець виступає координатором спорів між Користувачами у випадках коли:

  a) Орендар стверджує, що Товар, який є об’єктом оренди за договором, укладеним через Сервіс, не був йому наданий або Товар не відповідає його опису в оголошенні;

  b) Орендодавець стверджує, що Товар не був повернутий йому в обумовлений угодою про оренду строк або був повернутий у неналежному стані, або не був повернутий взагалі, що призвело до порушення його майнових інтересів.

  10.3 Користувачі підтверджують та погоджуються, що як координатор спорів Компанія має наступні повноваження:

  a) оцінювати виконання або невиконання умов укладеного між Користувачами договору оренди;

  b) оцінювати вартість майнової шкоди заподіяної Орендодавцеві у випадку неповернення або пошкодження Товару;

  c) приймати рішення щодо перерахування орендодавцеві Гарантійної суми повністю або частково та надавати відповідні розпорядження Фінансовій компанії;

  d) приймати рішення про повне «розмороження» коштів на картковому рахунку Орендаря у випадку ненадходження Товару в обумовлений договором оренди строк та надавати відповідні розпорядження Фінансовій компанії.

  10.4 При координації спорів між Користувачами, Компанія керується чинним законодавством України, цим Договором, а також принципами добросовісності, справедливості і розумності.

  10.5 У випадку виникнення у Користувача обґрунтованих претензій в рамках укладеного через Сервіс договору оренди, Користувач має звернутись до Служби вирішення спорів та доступно і повно описати суть свої претензій.

  10.6 На підтвердження своєї позиції у спорі Користувач має право подавати службі вирішення спорів інформацію (надалі також Докази), яка на його думку може слугувати підтвердженням такої позиції, включаючи але не обмежуючись:

  a) фотографії Товару та дефектів Товару крупним планом або будь-яких чеків чи інших документів, що підтверджують відправку або прийняття Товару;

  b) скріншоти переписки електронною поштою;

  c) скріншоти смс переписки або переписки у месенджерах.

  10.7 Для цілей координації спорів Компанія може брати до уваги виключно переписки, що здійснювалась Користувачами з використанням електронної адреси на номеру телефону, які були вказані Користувачем в своєму Аккаунті. Будь-які переписки з невказаних у Обліковому записі номерів телефонів та електронних адрес не можуть вважатись Доказом у розумінні цього Договору.

  10.8 Інформація, що надається Користувачами Службі вирішення спорів, оцінюється на розсуд Компанії. Виконавець може звертатись до Користувачів за оригіналами документів, що підтверджують відправку Товару або будь-яких інших документів, якщо виникнуть будь-які сумніви щодо справжності наданої Користувачем інформації. Надсилання оригіналів документу здійснюється за рахунок Користувача.

  10.9 У випадку відмови Користувача надати оригінали документів, які потребує Компанія, Виконавець не враховує такі документи в якості Доказів при координації спору.

  10.10 За зверненням Користувача, оригінали документів повертаються йому після розгляду спору, якщо Користувач звертається до Компанії протягом 3 місяців з дня прийняття Виконавцем рішення по спору.

  10.11 Оригінали документів повертаються Користувачу протягом 10 днів після звернення. Повернення оригіналів документів відбувається за рахунок Користувача.

  10.12 За результатами розгляду спору Користувачів та оцінки наданої ними Доказів, Компанія може прийняти наступні рішення:

  a) визнати, що Товар не був отриманий Орендарем;

  b) визнати, що Товар, що був отриманий Орендарем, не відповідав опису;

  c) визнати, що Товар був повернений Орендарем невчасно, з врахуванням нормального строку передачі Товару обраним сторонами способом;

  d) визнати, що Товар повернений Орендодавцеві в неналежному стані та оцінити розмір майнової шкоди;

  e) визнати, що Товар не повернений Орендодавцеві.

  10.13 Будь-яка компенсація майнової шкоди Орендодавця відбувається виключно в межах Гарантійної суми, що була погоджена сторонами.

  10.14 За результатами рішень Компанії при вирішення спорів, Користувачі наділяють Виконавця повноваженнями на вчинення наступних дії:

  a) надання Фінансовій компанії розпоряджень щодо «розморожування» вартості оренди та Гарантійної суми на рахунку Орендаря;

  b) списання з рахунку Орендаря та перерахування на рахунок Орендодавця Гарантійної суми повністю або частково на основі суб’єктивної оцінки майнової шкоди заподіяної Орендодавцеві.

  10.15 Сторони визнають та погоджуються, що вони усвідомлюють наслідки прийняття умов цього Договору, а особливо розділу 10 «КООРДИНАЦІЯ СПОРІВ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ».

  10.16 Сторони погоджуються, що результати координації спорів Компанією, рішення та дії є розумними та справедливими, і Виконавець та його працівники діють з найкращими намірами для задоволення інтересів Користувачів.

  10.17 Сторони погоджуються, що Компанія та її працівники не несуть жодної відповідальності за результати координації спорів.

  10.18 Сторони мають право звернутись до відповідного суду України для вирішення спорів, але визнають, що у будь-якому разі та за жодних обставин Компанія і її працівники не несуть відповідальності за результати координації спорів та не можуть бути стороною судового спору.

  10.19 Користувач зобов’язується негайно покинути Сервіс та відмовитись від укладання договорів оренди з використанням Сервісу у випадку незгоди з будь-яким із положень цього Договору, а особливо у випадку незгоди з положеннями розділу 10 «КООРДИНАЦІЯ СПОРІВ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ».

  10.20 У випадку, якщо Користувачі знайшли одне одного через Сервіс, але вирішили укласти договір оренди поза використанням Сервісу, Компанія не може виступати координатором у спорі, що виникає в зв’язку з таким договором.

  11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  11.1 Виконавець має право:

  a) вносити зміни та/або доповнення до умов цього Договору та будь-яких додаткових умов до нього в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції у Сервісі та повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на головній сторінці Сайту;

  b) закрити або призупинити функціонування Сервісу або будь-якої його частини, змінити Сервіс повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни до інформації Виконавця, розміщеній у Сервісі;

  c) проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сервісу;

  d) встановлювати та/або в односторонньому порядку змінювати ціну послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни у Сервісі;

  e) змінювати перелік або припиняти надання послуг;

  f) збирати та систематизувати дані для ведення статистки;

  g) надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сервіс, послуги Виконавця або інформацію рекламного характеру тощо;

  h) координувати спори між Користувачами в рамках роботи Сервісу та укладених через сервіс договорів оренди;

  i) надавати розпорядження Фінансовій компанії для ефективної координації та вирішення спорів.

  j) направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Аккаунту , обмежувати або забороняти доступ до Сервісу, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сервісом, в разі:

  k) отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;

  l) виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.

  m) вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця.

  11.2 Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сервісу, у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

  11.3 Користувач має право:

  a) надавати на розгляд Виконавця своїх побажань та/або пропозицій щодо поліпшення роботи Сервісу;

  b) одержувати інформацію про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України;

  c) звернутись до Виконавця для відновлення втраченого логіну або паролю;

  d) звернутись до Служби вирішення спорів для врегулювання спору по договору оренди, що був укладеним через Сервіс.

  11.4 Користувач зобов'язується:

  a) дотримуватися умов Договору;

  b) використовувати доступ до Сервісу, послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання послуг тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею;

  c) не порушувати авторські права Виконавця;

  11.5 Користувачу забороняється:

  a) вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;

  b) намагатися отримати доступ до Аккаунтів інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

  c) передавати третім особам дані, вказані при реєстрації (Пароль та Логін), які можуть бути використані для доступу до Аккаунту Користувача;

  d) використовувати для розрахунків по договорам оренди, що укладаються через Сервіс та для оплати послуг Компанії або Фінансової компанії кошти або електронні гроші, отримані злочинним шляхом;

  e) завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;

  f) використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації з Сервісу;

  g) здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;

  h) видаляти будь-який знак копірайту, торговельну марку або іншим способом зазначені повідомлення про правах з будь-якої частини послуг;

  i) посилатися, створювати дзеркало або рамку для будь-якої частини Послуг;

  j) пробувати отримати неавторизований доступ до Сервісу або завдати шкоди будь-якому аспекту послуг або пов'язаних з ними мережами або системами.

  12. АВТОРСЬКІ ПРАВА

  12.1 Всі об'єкти Сервісу, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

  12.2 Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

  12.3 Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сервісу без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем в систему особисто.

  12.4 Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сервісу має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

  12.5 Сервіс може містити лінки/посилання на Веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сервіс.

  12.6 Виконавець не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів.

  12.7 Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на увазі схвалення Компанією даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

  12.8 Компанія не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.

  12.9 Виконавець може відмовити третій стороні у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сервіс. Однак у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт третьої сторони.

  13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  13.1 Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

  13.2 Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  13.3 Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, якщо Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення.

  13.4 Виконавець не несе відповідальності за порушення Користувачами умов договорів оренди, що укладаються через Сервіс.

  13.5 Виконавець не несе відповідальності за результати координації спорів між Користувачами.

  13.6 Виконавець несе відповідальність лише за прямі спричинені Користувачу збитки, в межах сум, сплачених Користувачем за послуги Виконавця.

  13.7 За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сервісу, вмістом Сервісу або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сервісу.

  13.8 Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

  13.9 Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої в Сервісі Користувачами, та / або коректність висловлювань Користувачів.

  13.10 Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

  13.11 Без обмеження наших засобів правового захисту, в тій мірі, в якій Користувач порушив цей Договір, повинен заплатити Компанії всі збори, належні їй і відшкодувати всі збитки і витрати, а також оплату роботи співробітника і розумні витрати (включаючи судові витрати), пов'язані з розслідуванням такого порушення та збору таких платежів.

  13.12 У разі, якщо Компанія заблокує або видалить Аккаунт Користувача, Користувач не матиме ніяких претензій до Виконавця і в зв'язку з будь-яким таким призупиненням або припиненням дії Аккаунту.

  13.13 Виконавець на гарантує безперебійну та постійну роботу Сервісу без дефектів та багів і не може нести будь-яку відповідальність за несправність роботи Сервісу.

  14. ІНШІ УМОВИ

  14.1 Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації у Сервісі

  14.2 Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується у Сервісі.

  14.3 Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сервісом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

  14.4 Договір вважається розірваним з моменту видалення Виконавцем Особистого кабінету (Аккаунту) Користувача.

  14.5 У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору будуть визнані будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України. Неможливість забезпечення дотримання будь-яких прав або положень цього Договору Виконавцем не означає відмови від такого права або положення з боку Компанії.

  14.6 Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.